Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Nationella forskarskolan i allmänmedicin vill ge dig som doktorand i allmänmedicin möjligheter och erfarenheter utöver det du får via ordinarie doktorandutbildning. Forskarskolan vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för forskning i primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning. Inom ramen för forskarskolan ges du möjlighet att knyta både nationella och internationella kontakter.  Alla svenska universitet med läkarutbildning står bakom forskarskolan och modellen har lyfts fram av Lancets editor Richard Horton som en framgångsfaktor för att stärka forskning i primärvård. 20 september 2014 publicerades en fristående ledare skriven Richard Horton. I den beskriver han  Nationella forskarskolans upplägg och pekar på viktiga framgångsfaktorer. Läs hela artikeln här, eller via the Lancets hemsida: "How to save primary care research" 

VECKANS DOKTORANDER

Elzbieta Kaszuba

Elzbieta Kaszuba

Forskar om diagnos av kronisk hjärtsvikt i primärvården och möjligheter med att använda impedanskardiografi.

Peter Nymberg

Peter Nymberg

Peters forskningsområde handlar om Mindfulness och Kardiovaskulär prevention

Emma Nyström

Emma Nyström

Emma forskar kring effekten av ett behandlingsprogram via en smartphoneapp vid ansträngningsinkontinens.

Karin Rystedt

Karin Rystedt

Karin forskar om antibiotikaförskrivning i samband med luftvägsinfektioner.

Elzbieta Kaszuba disputerar

Den 16 februari disputerar Elzbieta Kaszuba vid Lunds universitet. Avhandlingen heter Heart failure in patients with chronic obstructive pulmonarydisease with special reference to primary care. Opponent är Professor Johan Ärnlöv, KI. 

Publicerad 2016-01-16

Cecilia Lenander har disputerat

Den femte maj försvarade Cecilia Lenander sin avhandling Interventions to improve medication use in elderly primary care patients.Disputationen ägde rum  i Malmö. 

Anne Björk disputerade

Den 4 maj försvarade Anne Björk sin avhandling "Aspects of Vitamin D - Prevalece of deficiency and impact om musculoskeletal parameters". Disputationen ägde rum i Uppsala. 
Publicerad 20170420

Prenumerera på innehåll