The Lancet publicerade artikel om forskarskolan

20 september publicerades en fristående ledare skriven av the Lancets editor, Richard Horton. I den beskriver han  Nationella forskarskolans upplägg och pekar på viktiga framgångsfaktorer. Läs hela artikeln här, eller via the Lancets hemsida här: "How to save primary care research" 

VECKANS DOKTORANDER

Emma Nyström

Emma Nyström

Emma forskar kring effekten av ett behandlingsprogram via en smartphoneapp vid ansträngningsinkontinens.

Moa Wolff

Moa Wolff

Moa forskar om huruvida yoga kan användas som ett komplement till gängse blodtrycksbehandlingar, vilket skulle kunna bidra till sänkta läkemedelsdoser och därmed minskade biverkningar och kostnader. Moa disputerade 3 juni i Lund.

Aina Lilja har publicerat en artikel

Artikeln har rubriken: Experiences and explanations of mental ill helath in a group of devout Christians from the ethnic majority population in secular Sweden: a qualitative study
Läs hela artikeln
.
Publicerad 2016-11-09

Forskningsanslag till Gunnar Nilsson för undersökning med hjärtultraljud i primärvården

Ultraljudsundersökning är en flaskhals i diagnostiken av hjärtsvikt varför behandlingen riskerar att försenas eller sätts in på otillräckligt beslutsunderlag. I ett samarbete med Norge ska undersökning med referensmetoden (hjärtultraljud med standardteknik) och studiemetoden (fickultraljud) utföras på 250 studiepatienter. Fickultraljud utförs av läkare i primärvården medan referensmetoden utförs på kliniskt fysiologiskt laboratorium. Projektet finansieras genom ett anslag på närmare 1 miljon kronor från stiftelsen Vinnova; Innovatörer i vård och omsorg 2016. Gunnar var doktorand  i forskarskolans grupp 2 innan han dipsuterade våren 2016.

Publicerad 2016-10-10

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på innehåll