Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Nationella forskarskolan i allmänmedicin vill ge dig som doktorand i allmänmedicin möjligheter och erfarenheter utöver det du får via ordinarie doktorandutbildning. Forskarskolan vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för forskning i primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning. Inom ramen för forskarskolan ges du möjlighet att knyta både nationella och internationella kontakter.  Alla svenska universitet med läkarutbildning står bakom forskarskolan och modellen har lyfts fram av Lancets editor Richard Horton som en framgångsfaktor för att stärka forskning i primärvård. 20 september 2014 publicerades en fristående ledare skriven Richard Horton. I den beskriver han  Nationella forskarskolans upplägg och pekar på viktiga framgångsfaktorer. Läs hela artikeln här, eller via the Lancets hemsida: "How to save primary care research" 

VECKANS DOKTORANDER

Joel Lillqvists forskning

Joel Lillqvists forskning

Joels forskning handlar om ojämlikhet i kardiovaskulär hälsa. Han arbetar också som distriktsläkare på Lövångers hälsocentral.

Minna Johansson

Minna Johansson

Minna forskar kring screening av bukaortaaneurysm.

Elzbieta Kaszuba

Elzbieta Kaszuba

Forskar om diagnos av kronisk hjärtsvikt i primärvården och möjligheter med att använda impedanskardiografi.

Rebeka Arnlojts

Rebeka Arnlojts

Rebekas forskningsområde är D-vitamin, bakteriuri och ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden.

Del Akrawi disputerar

17 maj disputerar Del Akrawi vid Lunds universitet. Avhandling har titeln Epidemiology of kidney failure and glomerulonephritis in Sweden: Hereditary and non-hereditary factors

 

 

Elzbieta Kaszuba disputerar

Den 16 februari disputerar Elzbieta Kaszuba vid Lunds universitet. Avhandlingen heter Heart failure in patients with chronic obstructive pulmonarydisease with special reference to primary care. Opponent är Professor Johan Ärnlöv, KI. 

Publicerad 2016-01-16

Cecilia Lenander har disputerat

Den femte maj försvarade Cecilia Lenander sin avhandling Interventions to improve medication use in elderly primary care patients.Disputationen ägde rum  i Malmö. 

Prenumerera på innehåll