Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Nationella forskarskolan i allmänmedicin vill ge dig som doktorand i allmänmedicin möjligheter och erfarenheter utöver det du får via ordinarie doktorandutbildning. Forskarskolan vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för forskning i primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning. Inom ramen för forskarskolan ges du möjlighet att knyta både nationella och internationella kontakter.  Alla svenska universitet står bakom forskarskolan och modellen har lyfts fram av Lancets editor Richard Horton som en framgångsfaktor för att stärka forskning i primärvård. 20 september 2014 publicerades en fristående ledare skriven Richard Horton. I den beskriver han  Nationella forskarskolans upplägg och pekar på viktiga framgångsfaktorer. Läs hela artikeln här, eller via the Lancets hemsida: "How to save primary care research" 

VECKANS DOKTORANDER

Mia Tyrstrup

Mia Tyrstrup

Mia forskar om luftvägsinfektioner, antibiotikaförskrivning och resistens hos barn i primärvården. Hon disputerar hösten 2017.

Joel Lillqvists forskning

Joel Lillqvists forskning

Joels forskning handlar om ojämlikhet i kardiovaskulär hälsa. Han arbetar också som distriktsläkare på Lövångers hälsocentral.

Karin Rådholm

Karin Rådholm

Arbetar med att analysera förekomsten av samsjuklighet, livskvalitet och måluppfyllelse i relation till behandling av förmaksflimmer, hypertoni och typ 2-diabetes hos äldre.
Karin disputerade den 9 oktober 2015.

Karin Rystedt

Karin Rystedt

Karin forskar om antibiotikaförskrivning i samband med luftvägsinfektioner.

NYHETER - Magnus Olofsson har disputerat

7 februari disputerade Magnus Olofsson, titeln på hans avhandling är:

Microbiological Surveillance in Primary Health Care: New Aspects of Antimicrobial Resistance and Molecular Epidemiology in an Ageing Population

Opponent var Hans Fredlund och huvudhandledare  Carl Johan Östgren.

Published 20170127

Aina Lilja har publicerat en artikel

Artikeln har rubriken: Experiences and explanations of mental ill helath in a group of devout Christians from the ethnic majority population in secular Sweden: a qualitative study
Läs hela artikeln
.
Publicerad 2016-11-09

Forskningsanslag till Gunnar Nilsson för undersökning med hjärtultraljud i primärvården

Ultraljudsundersökning är en flaskhals i diagnostiken av hjärtsvikt varför behandlingen riskerar att försenas eller sätts in på otillräckligt beslutsunderlag. I ett samarbete med Norge ska undersökning med referensmetoden (hjärtultraljud med standardteknik) och studiemetoden (fickultraljud) utföras på 250 studiepatienter. Fickultraljud utförs av läkare i primärvården medan referensmetoden utförs på kliniskt fysiologiskt laboratorium. Projektet finansieras genom ett anslag på närmare 1 miljon kronor från stiftelsen Vinnova; Innovatörer i vård och omsorg 2016. Gunnar var doktorand  i forskarskolans grupp 2 innan han dipsuterade våren 2016.

Publicerad 2016-10-10

Prenumerera på innehåll