The Lancet publicerade ledare om forskarskolan

20 september 2014 publicerades en fristående ledare skriven av the Lancets editor, Richard Horton. I den beskriver han  Nationella forskarskolans upplägg och pekar på viktiga framgångsfaktorer. Läs hela artikeln här, eller via the Lancets hemsida här: "How to save primary care research" 

VECKANS DOKTORANDER

Moa Wolff

Moa Wolff

Moa forskar om huruvida yoga kan användas som ett komplement till gängse blodtrycksbehandlingar, vilket skulle kunna bidra till sänkta läkemedelsdoser och därmed minskade biverkningar och kostnader. Moa disputerade 3 juni i Lund.

Emma Nyström

Emma Nyström

Emma forskar kring effekten av ett behandlingsprogram via en smartphoneapp vid ansträngningsinkontinens.

Lena Rindners forskning

Lena Rindners forskning

Kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysisk, urogenital och psykisk hälsa är Lenas forskningsområde.

Joel Lillqvists forskning

Joel Lillqvists forskning

Joels forskning handlar om ojämlikhet i kardiovaskulär hälsa. Han arbetar också som distriktsläkare på Lövångers hälsocentral.

Aina Lilja har publicerat en artikel

Artikeln har rubriken: Experiences and explanations of mental ill helath in a group of devout Christians from the ethnic majority population in secular Sweden: a qualitative study
Läs hela artikeln
.
Publicerad 2016-11-09

Forskningsanslag till Gunnar Nilsson för undersökning med hjärtultraljud i primärvården

Ultraljudsundersökning är en flaskhals i diagnostiken av hjärtsvikt varför behandlingen riskerar att försenas eller sätts in på otillräckligt beslutsunderlag. I ett samarbete med Norge ska undersökning med referensmetoden (hjärtultraljud med standardteknik) och studiemetoden (fickultraljud) utföras på 250 studiepatienter. Fickultraljud utförs av läkare i primärvården medan referensmetoden utförs på kliniskt fysiologiskt laboratorium. Projektet finansieras genom ett anslag på närmare 1 miljon kronor från stiftelsen Vinnova; Innovatörer i vård och omsorg 2016. Gunnar var doktorand  i forskarskolans grupp 2 innan han dipsuterade våren 2016.

Publicerad 2016-10-10

Maria Landén Ludvigsson utsedd till årets fysioterapeut

Stort Grattis till Maria från forskarskolans grupp 2,  som blivit usedd till årets fysioterapeut. Maria är verksam i Östergötland.

Prenumerera på innehåll