Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Nationella forskarskolan i allmänmedicin vill ge dig som doktorand i allmänmedicin möjligheter och erfarenheter utöver det du får via ordinarie doktorandutbildning. Forskarskolan vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för forskning i primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning. Inom ramen för forskarskolan ges du möjlighet att knyta både nationella och internationella kontakter.  Alla svenska universitet med läkarutbildning står bakom forskarskolan och modellen har lyfts fram av Lancets editor Richard Horton som en framgångsfaktor för att stärka forskning i primärvård. 20 september 2014 publicerades en fristående ledare skriven Richard Horton. I den beskriver han  Nationella forskarskolans upplägg och pekar på viktiga framgångsfaktorer. Läs hela artikeln här, eller via the Lancets hemsida: "How to save primary care research" 

VECKANS DOKTORANDER

Emma Nyström

Emma Nyström

Emma forskar kring effekten av ett behandlingsprogram via en smartphoneapp vid ansträngningsinkontinens.

Karin Rystedt

Karin Rystedt

Karin forskar om antibiotikaförskrivning i samband med luftvägsinfektioner.

Mia Tyrstrup

Mia Tyrstrup

Mia forskar om luftvägsinfektioner, antibiotikaförskrivning och resistens hos barn i primärvården. Hon disputerar hösten 2017.

Joel Lillqvists forskning

Joel Lillqvists forskning

Joels forskning handlar om ojämlikhet i kardiovaskulär hälsa. Han arbetar också som distriktsläkare på Lövångers hälsocentral.

Cecilia Lenander har disputerat

Den femte maj försvarade Cecilia Lenander sin avhandling Interventions to improve medication use in elderly primary care patients.Disputationen ägde rum  i Malmö. 

Anne Björk disputerade

Den 4 maj försvarade Anne Björk sin avhandling "Aspects of Vitamin D - Prevalece of deficiency and impact om musculoskeletal parameters". Disputationen ägde rum i Uppsala. 
Publicerad 20170420

Kursen kvantitativa metoder är sökbar

Nu är det möjligt att söka kursen 

Epidemiologi och statistik för klinisk forskning - webbaserad kurs, 5 hp

Kursen är sökbar tom 21 april. Forskarskolans doktorander har första prioritet vid antagningen. 
Publicerad 20170405

Prenumerera på innehåll