Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Nationella forskarskolan i allmänmedicin vill ge dig som doktorand i allmänmedicin möjligheter och erfarenheter utöver det du får via ordinarie doktorandutbildning. Forskarskolan vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för forskning i primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning. Inom ramen för forskarskolan ges du möjlighet att knyta både nationella och internationella kontakter.  Alla svenska universitet med läkarutbildning står bakom forskarskolan och modellen har lyfts fram av Lancets editor Richard Horton som en framgångsfaktor för att stärka forskning i primärvård. 20 september 2014 publicerades en fristående ledare skriven Richard Horton. I den beskriver han  Nationella forskarskolans upplägg och pekar på viktiga framgångsfaktorer. Läs hela artikeln här, eller via the Lancets hemsida: "How to save primary care research" 

VECKANS DOKTORANDER

Emma Nyström

Emma Nyström

Emma forskar kring effekten av ett behandlingsprogram via en smartphoneapp vid ansträngningsinkontinens.

Joel Lillqvists forskning

Joel Lillqvists forskning

Joels forskning handlar om ojämlikhet i kardiovaskulär hälsa. Han arbetar också som distriktsläkare på Lövångers hälsocentral.

Karin Rystedt

Karin Rystedt

Karin forskar om antibiotikaförskrivning i samband med luftvägsinfektioner.

Mia Tyrstrup

Mia Tyrstrup

Mia forskar om luftvägsinfektioner, antibiotikaförskrivning och resistens hos barn i primärvården. Hon disputerar hösten 2017.

Carl Wikberg har fått pris på European Psychiatric Association

Pristet för bästa bästa vetenskapliga presentation på EPAs decemberkonferens gick till Carl Wikberg i forskarskolans grupp 2. Stort Grattis till Carl som disputerar den 24 mars i Göteborg.
Publicerad 20170315

Moa Wolffs avhandling utsedd till årets bästa

Avhandlingen "Yoga as a treatment for hypertension in primary care. A quantitative and qualitative analysis conducted in Sweden" vann den åtråvärda titeln årets allmänmedicinska avhandling 2016. Moa Wolff är verksam vid Lunds universitet och CPF i Malmö. Moa var doktorand i forskarskolans grupp 4 och hon är numera koordinator i forskarskolan. 

Läs hela avhandlingen här.

NYHETER - Magnus Olofsson har disputerat

7 februari disputerade Magnus Olofsson, titeln på hans avhandling är:

Microbiological Surveillance in Primary Health Care: New Aspects of Antimicrobial Resistance and Molecular Epidemiology in an Ageing Population

Opponent var Hans Fredlund och huvudhandledare  Carl Johan Östgren.

Published 20170127

Prenumerera på innehåll