Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Nationella forskarskolan i allmänmedicin vill ge dig som doktorand i allmänmedicin möjligheter och erfarenheter utöver det du får via ordinarie doktorandutbildning. Forskarskolan vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för forskning i primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning. Inom ramen för forskarskolan ges du möjlighet att knyta både nationella och internationella kontakter.  Alla svenska universitet med läkarutbildning står bakom forskarskolan och modellen har lyfts fram av Lancets editor Richard Horton som en framgångsfaktor för att stärka forskning i primärvård. 20 september 2014 publicerades en fristående ledare skriven Richard Horton. I den beskriver han  Nationella forskarskolans upplägg och pekar på viktiga framgångsfaktorer. Läs hela artikeln här, eller via the Lancets hemsida: "How to save primary care research" 

VECKANS DOKTORANDER

Maria Samefors

Maria Samefors

Maria studerar hälsoeffekter av D-vitamin hos patienter i primärvården

Lena Rindners forskning

Lena Rindners forskning

Kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysisk, urogenital och psykisk hälsa är Lenas forskningsområde.

Tobias Andersson

Tobias Andersson

Tobias forskningsområde är diabetes och högt blodtryck. Han hoppas att hans forskning skall leda till utökade kunskaper om mortalitet vid diabetes och hur denna har förändrats då multifaktoriell behandling blivit vanligare.

Anna-Karin Norlins forskning

Anna-Karin Norlins forskning

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en vanlig sjukdom inom primärvården med stor påverkan på patienternas vardagsliv och livskvalitet. Med sin forskning önskar Anna-Karin bidra till en bättre förståelse för IBS samt till ett framtida bättre omhändertagande av dessa patienter i primärvården

Cecilia Lenander har disputerat

Den femte maj försvarade Cecilia Lenander sin avhandling Interventions to improve medication use in elderly primary care patients.Disputationen ägde rum  i Malmö. 

Anne Björk disputerade

Den 4 maj försvarade Anne Björk sin avhandling "Aspects of Vitamin D - Prevalece of deficiency and impact om musculoskeletal parameters". Disputationen ägde rum i Uppsala. 
Publicerad 20170420

Kursen kvantitativa metoder är sökbar

Nu är det möjligt att söka kursen 

Epidemiologi och statistik för klinisk forskning - webbaserad kurs, 5 hp

Kursen är sökbar tom 21 april. Forskarskolans doktorander har första prioritet vid antagningen. 
Publicerad 20170405

Prenumerera på innehåll