The Lancet publicerade artikel om forskarskolan

20 september publicerades en fristående ledare skriven av the Lancets editor, Richard Horton. I den beskriver han  Nationella forskarskolans upplägg och pekar på viktiga framgångsfaktorer. Läs hela artikeln här, eller via the Lancets hemsida här: "How to save primary care research" 

VECKANS DOKTORANDER

Cecilia Lenander

Cecilia Lenander

Målsättningen med Cecilias doktorandarbete är att utvärdera om ett nytt arbetssätt med självvärdering och extern kollegial granskning inom primärvården kan förbättra läkemedelsbehandlingen av framför allt äldre.

Mante Hedman

Mante Hedman

Mantes forskning rör gelsbygdsmedicin, han undersöker om sjukstugorna erbjuder sjukvård likvärdig med ordinarie sjukhusvård.

Moa Wolff

Moa Wolff

Moa forskar om huruvida yoga kan användas som ett komplement till gängse blodtrycksbehandlingar, vilket skulle kunna bidra till sänkta läkemedelsdoser och därmed minskade biverkningar och kostnader. Moa disputerar 3 juni i Lund.

Anne Björk

Anne Björk

Forskar kring frågeställningar om D-vitaminstatus hos kvinnor på en svensk vårdcentral och gör jämförelser mellan svenska och invandrade kvinnor.

Simon Griffin hedersdoktor vid Umeå universitet

Simon Griffin, professor i allmänmedicin vid University of Cambridge, är en internationellt väl etablerad forskare inom diabetes- och primärvårdsforskning. Simon är en av huvudlärarna i Nationella forskarskolan i allmänmedicin och är också delaktig i forskningssamarbetet VIPCAM, som grundades på Västerbottens hälsoundersökningar och som är ett nära samarbete mellan forskare vid Umeå universitet och University of Cambridge​. Simon är en mycket uppskattad lärare. 

Publicerad 2016-05-18

Tijn Hendrikx avhandling blev 2015 års bästa allmänmedicinska avhandling

Tijn Hendrikx avhandling har av SFAMs forskningsråd utsetts till den bästa allmänmedicinska avhandlingen 2015. 
Avhandlingens titel är Catch Atrial Fibrillation, Prevent Stroke - Detection of atrial fibrillation and other arrythmias with short intermittent ECG
Publicerad 2016-05-08

Beata Borgström Bolmsjö har disputerat

Den 29 april försvarade Beata Borgström Bolmsjö sin avhandling Aspects of treatment and care of nursing home residents - Challenges and possibilitiet. Disputationen startar kl 09.00 på SUS i Malmö i Lilla aulan.

Prenumerera på innehåll