The Lancet publicerade artikel om forskarskolan

20 september publicerades en fristående ledare skriven av the Lancets editor, Richard Horton. I den beskriver han  Nationella forskarskolans upplägg och pekar på viktiga framgångsfaktorer. Läs hela artikeln här, eller via the Lancets hemsida här: "How to save primary care research" 

VECKANS DOKTORANDER

Tobias Andersson

Tobias Andersson

Tobias forskningsområde är diabetes och högt blodtryck. Han hoppas att hans forskning skall leda till utökade kunskaper om mortalitet vid diabetes och hur denna har förändrats då multifaktoriell behandling blivit vanligare.

Mia Tyrstrup

Mia Tyrstrup

Mia forskar om luftvägsinfektioner, antibiotikaförskrivning och resistens hos barn i primärvården.

Ina Asklund

Ina Asklund

Ina forskar kring behandling av ansträngningsinkontinens via en mobilapp.

Anna-Karin Norlins forskning

Anna-Karin Norlins forskning

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en vanlig sjukdom inom primärvården med stor påverkan på patienternas vardagsliv och livskvalitet. Med sin forskning önskar Anna-Karin bidra till en bättre förståelse för IBS samt till ett framtida bättre omhändertagande av dessa patienter i primärvården

Simon Griffin hedersdoktor vid Umeå universitet

Simon Griffin, professor i allmänmedicin vid University of Cambridge, är en internationellt väl etablerad forskare inom diabetes- och primärvårdsforskning. Simon är en av huvudlärarna i Nationella forskarskolan i allmänmedicin och är också delaktig i forskningssamarbetet VIPCAM, som grundades på Västerbottens hälsoundersökningar och som är ett nära samarbete mellan forskare vid Umeå universitet och University of Cambridge​. Simon är en mycket uppskattad lärare. 

Publicerad 2016-05-18

Tijn Hendrikx avhandling blev 2015 års bästa allmänmedicinska avhandling

Tijn Hendrikx avhandling har av SFAMs forskningsråd utsetts till den bästa allmänmedicinska avhandlingen 2015. 
Avhandlingens titel är Catch Atrial Fibrillation, Prevent Stroke - Detection of atrial fibrillation and other arrythmias with short intermittent ECG
Publicerad 2016-05-08
Prenumerera på innehåll