VECKANS DOKTORANDER

Ina Asklund

Ina Asklund

Ina forskar kring behandling av ansträngningsinkontinens via en mobilapp.

Peter Nymberg

Peter Nymberg

Peters forskningsområde handlar om Mindfulness och Kardiovaskulär prevention

Rebeka Arnlojts

Rebeka Arnlojts

Rebekas forskningsområde är D-vitamin, bakteriuri och ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden.

Antagningen öppen

Vi gör nu det tionde intaget av 10 nya doktorander till Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Fram till den 15 september är ansökningsperioden öppen. Under hösten förbereder de antagna doktoranderna hemuppgifter inför det obligatoriska internatet 14-16 januari där bland andra forskarskolans huvudlärare från The Lancet och universitetet i Cambridge deltar. Mer information om att ansöka finns här.

Artikel i läkartidningen om forskarskolan

I läkartidningen nr 14/2019 finns en artikel om forskarskolans kommande intag av 10 nya doktorander. Läs hela artikeln här:

Forskarskola lever vidare

Årets allmänmedicinska avhandling 2018

Priset för årets avhandling 2018 tilldelades Minna Johansson för hennes avhandling  ”Evaluating benefits and harms of screening – the streetlight effect?”

Motiveringen lyder: ”Minna Johansson har med vetenskaplig noggrannhet granskat screening av malignt melanom och bukaortaaneurysm. Det är viktiga forskningsområden som berör folkhälsan och allmänmedicin. Vidare har hon i sin avhandling fört ett välgrundat resonemang kring fördelar och nackdelar med screening”.

Minna antogs till Nationella forskarskolan i allmänmedicin höstterminen 2014. 

Christina Johnsons licentiatavhandling

Christina har försvarat sin Licentiatiavhanidng som handlar om telefonrådgivning

Prenumerera på innehåll