Kurser

Forskarskolans kurser innehåller fysiska träffar genomförda som internat samt webbaserade seminarier. Forskarskolan pågår under två år.  Kursen första året heter ”Vetenskaplig kommunikation  – artikel, poster och muntlig presentation på forskarnivå” som ger 4,5 högskolepoäng. Under den kursen får doktoranderna träffa internationella lärare såsom Dr. Stuart Spencer på the Lancet och Professor Simon Griffin, MRC Epidemiology Unit, Cambridge.

Webseminarierna kommer att ta upp viktiga delar av en forskares verksamhet och bygger på doktorandernas aktiva medverkan. Webseminarierna har olika teman, men att kommunicera forskning löper som en röd tråd. Exempel på områden är hur man skriver artiklar inklusive personlig återkoppling, hur man läser och bedömer vetenskapliga arbeten samt ett nationellt och internationellt perspektiv på den allmänmedicinska forskningen. I viss utsträckning anpassas innehållet i seminarierna efter doktorandgruppens behov.

Seminarierna kommer till övervägande del att hållas på engelska då vi engagerar utländska lärare.