Startsida

 • Nina Dahles forskningsområde är: Perifer kärlsjukdom är vanligt förekommande och leder till ökad risk för kardiovaskulär sjuklighet och död. För att förbättra riskstratifiering och preventiv behandling i denna patientgrupp finns intresse av att närmare undersöka betydelsen av ambulatorisk blodtrycksmätning och prognostiska biomarkörer.

  Läs mer om Nina Dahle
 • Maria Brännholm Syrjälää’s forskning handlar om att utvärdera hälsoeffekter av en intervention riktad mot minskat stillasittande i arbetet genom införande av regelbundna avbrott i stillasittande i form av lågintensiv gång eller enkel pausgympa. I interventionen ingår användning av aktivitetsarmband, SMS-påminnelser och telefonuppföljning som komplement till hälsosamtal.

  Läs mer om Maria Brännholm Syrjälää
 • Lena Rindners forskning handlar om Kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysisk, urogenital
  och psykisk hälsa.

  Läs mer om Lena Rindner
 • Magnus Nords forskningsprojekt handlar om prediktiv och individualiserad vård för sköra äldre personer.

  För att förbättra vården för sköra äldre utvecklar vi effektiva och användbara metoder för identifiering och bedömning av sköra äldre personer.

  Läs mer om Magnus Nord

Jon Pallon disputerar den 21 januari kl. 13.00

Läs mer om Jons avhandlingsarbete här.

Följ disputationen via Zoom 

 

Anna Bengtsson och Peter Nymberg disputerade den 17 september

Anna Bengtsson, försvarade sin avhandling Visualisering av subklinisk ateroskleros. En metod för att minska risken för hjärtkärlsjukdom. Opponent var Maj-Lis Hellénius, Karolinska Institutet. Huvudhandledare Margareta Norberg.

Peter Nymberg försvarade sin avhandling,  Promoting physical activity and lifestyle changes in primary health care. Interviews, randomised controlled trial and cohort studies examining lifestyle factors and venous thromboembolism

Huvudhandledare: professor Bengt Zöller

Fakultetsopponent: professor Carl Johan Östgren, Linköping

Lena Rindner disputerade 28 maj

Titel på hennes avhandling är:

Women’s health in the midlife – a person-centered approach in primary care – effects on mental, somatic and urogenital symptoms and quality of life

 

16 april försvarade Tobias Andersson sin avhandling:

Diabetes and hypertension – entangled chronic conditions in primary care. Time trends and determinants for mortality and cardiovascular complications

Grupp 11 startade den 21 januari

Doktoranderna i grupp 11 är: Åsa Athlin ÖRU, Martin Bergram  LIU, Olof Cronberg  LU, Carl-Magnus Henriksson UMU, Annika Imhagen ÖRU, Caroline Kappelin KI, Hannes Kohnke LU, Amelie Persson LU, Egill Snaebjörnsson Arnljots GU, Sabine Vesting GU.

Vi hälsar dem varmt välkomna till Nationella Forskarskolan

Gruppbild på doktoranderna i grupp 11

Marie Bräutigam Ewe disputerade den 11 december

Titel på Maries avhandling är: Primary prevention programme for persons with overweight in Primary health care according to weight, life style, health and risk factor outcomes

Tre av forskarskolans doktorander i Linköping har disputerat:

Anna Moberg, Anna-Karin Norlin, Maria Samefors

Helena Kornfält Isberg disputerade den 27 november vid Lunds universitet

Titeln på Helenas avhandling är: Urinvägsinfektioner i primärvården

 

Maria Waller har disputerat

Titeln Marias avhandling är Socioeconomic aspects on lifestyle and women’s health from primary care perspective

Ina Asklunds har disputerat

Titeln på hennes avhandling är A mobile app for self-management of urinary incontinence – treatment effect and user experience

 

Tio nya doktorander är antagna till grupp 10

Grupp 10 startade  under hösten 2019 och deras första internat ägde rum i mitten av januari. Grupp tio består av:

Ulrika Andersson, Marjo Berkhout, John Cederqvist, Nina Dahle, Kenny Kalin, Märit Löfgren, Stefan Malmberg, Maria Norburg Tell, Magnus Nord, Ulrika Westerling

Nationella forskarskolan i allmänmedicin startade 2009 som en del av Vetenskapsrådets satsning på att förbättra den kliniska forskningen i Sverige.

Vi har nu gjort det tionde intaget av doktorander som får utveckla färdigheter att planera och genomföra forskning samt kommunicera forskningsresultat. Samarbete och nätverkande sker både nationellt och internationellt. Våra huvudlärare kommer från The Lancet och universitet i Cambridge.