Per Anderssons forksning

Bröstsmärta är en utmaning för allmänläkare och förekommer hos 1-3% av patienterna i primärvården och är även ett huvudsymtom vid hjärtinfarkt. Flera sjukdomar kan orsaka bröstsmärtor och de flesta är av godartad natur. Bakomliggande kranskärlssjukdom förekommer i ca 10-18% av fallen och akut hjärtinfarkt i 2-4% av fallen, vilket kräver omedelbart omhändertagande. Tiden är avgörande för att vid hjärtinfarkt rädda hjärtmuskelceller. För dessa patienter är kontaktvägar och initial handläggning av avgörande betydelse för att undvika fördröjning av exempelvis ballongvidgning av ett tilltäppt kranskärl. Avsikten med detta projekt är att studera sökvägarna för patienter med bröstsmärta samt utvärdera vilka faktorer som påverkar distriktsläkaren i den kliniska handläggningen av patienter med bröstsmärta. Vidare studeras också om en enkel analys av ett blodprov kan vara ett hjälpmedel för allmänläkaren i den kliniska bedömningen.

Pers e-post: per.o.andersson@liu.se