Pär Jennersjö

Nattligt blodtryck och fysisk aktivitet som markör för subklinisk organskada vid typ 2-diabetes

Bakgrund
Diabetes är en av världens vanligaste sjukdomar. Den vanligaste formen är typ 2-diabetes och det är en folksjukdom som ökar i hela världen beroende på fysisk inaktivitet och felaktiga kostvanor. Typ 2-diabetes är förenad med en hög frekvens av hjärt-kärlkomplikationer.

Övergripande syfte
Huvudsyftet är att identifiera markörer för hjärt-kärlsjukdom för att möjliggöra en tidigare intervention och en mer individuellt anpassad behandlig för patienter med typ 2-diabetes. Vi planerar att undersöka om nattliga blodtrycksförändringar (i första hand avsaknad av nattlig dipping) och om fysik inaktivitet (mätt med pedometer) är korrelerade till större inflammatorisk aktivitet och fler tidiga tecken på subkliniska organskador.

Metod
I en pågående studie, CARDIPP (Kardiovaskulära riskfaktorer hos diabetiker – en prospektiv studie i primärvården), finns tvärsnittsdata från base-line undersökningen av 761 patienter med typ 2-diabetes i åldern 55-65 år från 25 olika vårdcentraler i Östergötlands och Jönköpings landsting. Alla 761 patienter har genomgått ekokardiografi, applanationstonometri för att bestämma pulsvågshastigheten och ultraljudsundersökning av intima media tjockleken i carotisartären. CARDIPP-kohorten kommer att följas prospektivt med en planerad återundersökning av alla individer efter fyra år där patienterna på nytt genomgår väsentligen samma undersökningsprotokoll avseende organförändringar i hjärta-kärl samt laboratorieundersökningar.

Förväntade resultat
Patienter med typ 2-diabetes som saknar nattlig dipping av blodtrycket respektive patienter med lägre fysisk aktivitet (mätt som steg per dag med pedometer) har fler och tydligare tecken på subkliniska organskador.

Läs Pärs avhandling: Risk factors in type 2 diabetes with emphasis on blood pressure, physical activity and serum vitamin D

Pärs e-post: par.jennersjo@regionostergotland.se

Handledare: Carl Johan Östgren