Minna Johanssons forskning

Minna disputerade i augusti 2018

Läs Minnas kommentar in the Lancet från den 17 februari:

Informed choice in screening needs more than information

Minna disputerade augusti 2018

Bakgrund
Bukaortaaneurysm (AAA) är en utvidgning av stora kroppspulsådern som oftast inte ger några symtom. Den allvarligaste komplikationen är akut ruptur, vilket är dödligt i över 80% av fallen. AAA kan behandlas med en operation, vilken har en mortalitet på 2-6%. Screening med ultraljudsundersökning av 65-åriga män har visat sig sänka dödligheten i AAA men inte den totala dödligheten. Screening har också visat sig medföra en dubblering av antalet operationer för AAA. Screening för AAA har nyligen införts i Sverige, Storbritannien och USA. Balansen mellan nytta och skada av denna screening är omdiskuterad. Många män kommer aldrig ha några komplikationer av sitt AAA och därmed inte någon nytta av att få diagnosen eller av att genomgå en förebyggande operation. De psykosociala konsekvenserna av screening för AAA är otillräckligt belysta.

Syfte
Syftet med denna avhandling är 1) att klargöra evidensläget vad gäller för- och nackdelar med screening för AAA och 2) att utvärdera de psykosociala konsekvenserna av screening för AAA.

Metod
1) En systematisk litteraturgenomgång där tillgängliga data analyseras vad gäller för-och nackdelar av screening för AAA. Till exempel kommer beräkningar av överdiagnostik och överbehandling, till följd av denna screening, att utföras. 2) En diagnosspecifik, validerad enkät som är utformad för att mäta påverkan på psykosocial hälsa av screening för AAA kommer att skickas till män före och upp till tre år efter screeningundersökningen. Enkätsvaren kommer att jämföras, dels mellan gruppen med män med AAA och gruppen med normal aorta och dels inbördes i samma grupp, före och efter screeningen.

Läs Minnas artiklar:

“Informed choice” in a time of too much medicine—no panacea for ethical difficulties

Estimating overdiagnosis in screening for abdominal aortic aneurysm: could a change in smoking habits and lowered aortic diameter tip the balance of screening towards harm?

 

Minnas e-post: minna.johansson@vgregion.se