Maria Samefors forskning

Hälsoeffekter av D-vitamin hos patienter i primärvården

Bakgrund
D-vitamin är ett fettlösligt vitamin med hormonella egenskaper. Vi producerar D-vitamin i huden vid exponering för UVB-ljus, men på våra breddgrader i Sverige kan vi endast bilda D-vitamin under några timmar runt lunchtid på sommaren. Uttalad D-vitaminbrist orsakar rakit och osteomalaci. Den övergripande målsättningen med detta doktorandprojekt är att studera hälsoeffekterna av D-vitaminbrist i olika särskilt definierade patientgrupper i primärvården och undersöka hur D-vitamin korrelerar till mortalitet, morbiditet och funktionsnedsättning definierat somhjärtkärlsjukdom, balans och muskelstyrka.

Metod
Materialet till det första delarbetet kommer från SHADES (The Study of Health and Drugs in the Elderly), vilket är en prospektiv kohortstudie på äldre personer på särskilt boende. Det andra delarbetet är en observationell tvärsnittsstudie på hemmaboende äldre som är undersökta av sjukgymnast. Materialet till det tredje delarbetet kommer från CARDIPP (The Cardiovascular risk in type 2 diabetes- a prospective study in primary care) på medelålders patienter. I det fjärde delarbetet planerar vi att undersöka korttidseffekterna av behandling med D-vitamin.

Betydelse
Avhandlingsprojektet bör kunna bidra med ny och praktiskt omsättningsbar kunskap om hälsoeffekterna av D-vitamin i olika särskilt definierade patientgrupper i primärvården.

Marias e-post: maria.samefors@liu.se