Maria Borlands forskning

Sammanfattning av avhandlingen

Evidensen för träningsbaserad hjärtrehabilitering (PT-X) är hög. Den skall individanpassas och erbjudas varje enskild patient med ischemisk hjärtsjukdom (IHD) då den påverkar fysisk prestationsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL)och minskar kardiell mortalitet med 26 %. Hos patienter med kronisk hjärtsvikt (CHF) är det dokumenterat att PT-X minskar tecken och symtom på CHF, medan det vetenskapliga underlaget om effekter är sparsamt studerat hos patienter med förmaksflimmer (AF). Även om rekommendationen för PT-X är stark för patienter med IHD så är deltagandet lågt, enbart 40 % deltar. För patienter med CHF är deltagandet ännu lägre, och patienter med AF erbjuds sällan denna behandling.

Patienter med CHF och AF är ofta begränsade av symtom såsom andfåddhet och trötthet vilket gör det svårt att utföra rekommenderad nivå av fysisk aktivitet (FA). Metoden Fysisk Aktivitet på Recept (FaR®) används för att uppmuntra patienten att öka sin FA. Metoden används utan kunskap om patientens möjlighet att utföra den förskrivna graden av FA, samt utan att veta om det kommer att påverka patientens riskfaktorer.

Avhandlingen inkluderar två RCT studier, en 3-månaders uppföljning av den andra RCT studien och en kartläggning över förekomsten av PT-X i Sverige. Relevansen av avhandlingen är att undersöka om PT-X kan påverka FA hos patienter med CHF och AF, hur PT-X och FaR®, påverkar fysisk prestationsförmåga och HRQoL, och slutligen att kartlägga möjligheten för patienter med dessa diagnoser att få tillgång till PT-X i Sverige.

Maria försvarade sin avhandling  2018:

Exercise-based cardiac rehabilitation, physical fitness, and physical activity in cardiac disease