Margareta Hellgrens forskning

Margareta disputerade den 28 april 2014

 

Diabetesprevention i Praktiken – DIAVIP

Ett långsiktigt projekt för diabetesprevention med tonvikt på fysisk aktivitet i klinisk praxis.

Bakgrund
Diabetes typ 2 kan förebyggas, med hjälp samtidiga råd om kost och fysisk aktivitet hos individer med nedsatt glukostolerans (IGT). Detta är däremot inte systematiskt studerat hos individer med IFG (impaired fasting glucos). Enda sättet att detektera individer med IGT idag är att utföra glukosbelastning (OGTT), vilket är både dyrt och tidsödande.

Syfte
Att utveckla ett program för effektiv prevention av diabetes typ 2, med hjälp av fysisk aktivitet, som kan implementeras i klinisk praxis med befintliga resurser.

Att finna ett sätt att karaktärisera IFG respektive IGT genom att undersöka genetiska faktorer, livsstilsfaktorer och metabola parametrar, samt att finna karakteristika som förutsäger konversion från IGT till diabetes typ 2.

Metod
Individer i riskzon för att utveckla diabetes identifieras och rekryteras genom screening (OGTT), i en populationsundersökning (n=2816), bland överviktiga förstagradssläktingar till individer med typ 2 diabetes, samt genom att sända sreeninginstrumentet FINDRISC till alla individer 35-75 år i studieområdet. Individer med score >11 inviteras till att göra en OGTT varefter individer med IGT eller IFG inviteras till att delta i en studie för diabetesprevention (DIAVIP).

Deltagarna genomgår en omfattande undersökning med enkäter, antropometriska undersökningar och laboratorieundersökningar varefter de randomiseras till en av tre grupper 1. ordinarie vård 2. ordinarie vård plus recept på FYSS och stegräknare, kort som berättigar till gratis provtagning samt en personlig sköterska på vårdcentralen 3. som ovan plus 10 gruppsessioner under 2 år.

Förväntade resultat
Att finna en metod för effektiv diabetesprevention, med hjälp av fysisk aktivitet, som kan implementeras i klinisk praxis samt att förenkla detektionen av individer i riskzon med IGT.

Läs margaretas avhandling: DIAVIP – Diabetes Prevention in Primary Care – Implications for Physical Activity

Margaretas e-post: margareta.leonardsson-hellgren@vgregion.se