Eva Thorells forskning

Betydelsen av träningsstatus, längd och vikt för graviditetsförloppet

Bakgrund
Övervikten i befolkningen ökar alltmer och människor blir alltmer stillasittande.  I flera studier har det visats att övervikt före graviditeten ger ökad risk för flera typer av komplikationer under graviditeten. Man har i ett par studier av män sett att tränade överviktiga män har mindre risker för ohälsa än otränade normalviktiga.Det finns inga studier av detta på kvinnor oavsett graviditet eller ej. Rygg- och bäckensmärtor är vanligt hos gravida kvinnor. Mer än hälften av alla gravida riskerar att drabbas och det är en vanlig orsak till sjukskrivning. En träningsgrad under 32 ml/kg/min hos kvinnor anses öka risken för kardiovaskulära sjukdomaroch i svensk studie hade andelen kvinnor i åldern 20-34 som hade ett lägre värde än detta ökat från 24 till 30% under tiden 1990 till 2000.

Syfte
Studiens övergripande syfte är att ur ett populationsperspektiv beskriva gravida kvinnors kondition och analysera betydelsen av den på graviditetsförloppet även då med hänsyn till kvinnans viktstatus vid graviditetens början.

Metod
Prospektiv kohortstudie där 520 gravida kvinnor mätts, vägds, genomgått ergometercykeltest, fyllt i frågeformulär samt blodtryckskontroller i tidig graviditet och fem månader postpartum. Under graviditeten följs de med avseende på rygg/bäckensmärta, blodtryck, vikt och motionsvanor. Relaxinprover har analyserats i tidig graviditet.

Förväntade resultat
Tränade kvinnor mår bättre både fysiskt och psykiskt under graviditeten och får också mindre komplikationer under graviditeten. Tränade kvinnor har ett lägre blodtryck än otränade.

Läs Evas avhandling: Physical Fitness and Pregnancy

Evas e-post: eva.thorell@pubcare.uu.se