Eva Melins forskning

Psykologiska och biokemiska faktorer vid diabetes samt intervention med Affektskola och Basal Kroppskännedom för patienter med diabetes mellitus och nedsatt metabol kontroll

Eva disputerade i december 2014

Bakgrund
Depression är vanligt hos patienter med DM och är associerat med nedsatt metabol kontroll. En negativ självbild leder till försämrat självomhändertagande. Affektskolan (AS) är en intervention som kan reducera depression och alexitymi hos patienter med kronisk benign smärta. Basal Kroppskännedom (BK) är en stressreducerande teknik.

Syfte
Undersöka samband mellan psykologiska faktorer och biokemiska markörer hos  patienter med diabetes samt utvärdera AS och BK hos patienter med diabetes och nedsatt metabol kontroll.

Metod
Randomiserad kontrollerad studie av 350 personer med diabetes, 18-59 år, 56% män, 44% kvinnor.Baslinjeundersökning: patientdata ur journaler och Nationella Diabetesregistret; midjeomfång, BMI, blodtryck¸ diabetestyp, diabetesduration, diabeteskomplikationer, övriga sjukdomar, medicinering, motionsvanor och rökning. Provtagning: HbA1c, blodfetter, cytokiner, hormoner, betacells antikroppar och c-peptid, midnattskortisol (saliv). Självskattning av psykologiska variabler: HAD, TAS-20, SASB. Intervention: Patienter med HbA1c ≥7 och ångest (HAD≥8), depression (HAD≥8), negativ självbild (SASB: AFF<284) eller alexitymi (TAS-20≥61) randomiseras till AS eller BK. AS: 8 gruppmöten följs av 10 individuella möten, en gång per vecka. Instruktörer är allmänläkare och psykoterapeut. BK: 9 gruppmöten och 6 individuella möten. Instruktör är sjukgymnast. Efter intervention: Frågeformulär, HbA1c, cytokiner, hormoner, midnattskortisol.

Förväntade fynd
Samband mellan depression, alexitymi, negativ självbild och diabetes med dålig metabol kontroll kan förväntas. Efter AS-intervention kan man förvänta mindre alexitymi och depression, förbättrad självbild och bättre metabol kontroll mätt som lägre HbA1c.

Läs Evas avhandling:

Psychosomatic aspects on diabetes and chronic pain Alexithymia, depression and salivary cortisol The Affect School and Script Analysis Therapy

Evas e-post: eva.melin@ltkronoberg.se