Delshad Akrawis forskning

 

Epidemiologiska studier av ärftliga och icke-ärftliga faktorers betydelse för kronisk njursjukdom i Sverige

Kronisk njursjukdom CKD är ett växande hälsoproblem globalt. Diabetes mellitus och hypertoni, två vanliga problem inom primärvården, är viktiga orsaker till kronisk njursjukdom. Njurinsufficiens kan med utgångspunkt från GFR-nivå, indelas i fem stadier, CKD chronic kidney disease 1-5. Det står numera klart att en individs risk att utveckla progressiv CKD beror på en komplex interaktion mellan multipla genetiska och förvärvade faktorer. Det saknas emellertid stora nationella studier där familjär risker i detalj har karakteriserats avseende ålder- och könsspecifika risker. Den bakomliggande genetiska orsaken är okänd och undersökningar av denna typ kan ha stort värde för riskbedömning för den enskilda individen men också för planering av vidare genetiska undersökningar.

Målet med detta projekt är att bestämma ärftliga och icke-ärftliga faktorers betydelse för kronisk njursjukdom CKD ur såväl ett primärvårdsperspektiv som ett unikt nationellt perspektiv. Hela projektet kommer att bestå av 4 delarbeten.

Delarbete 1 Undersöka prevalensen av CKD bland primärvårds patienter. Ett omfattande patientregister med uppåt 1 miljon individer ingår  i studien där med hjälp av kreatinin analyser, prevalensen av kronisk njursvikt analyseras och presenteras för 4 olika formler, MDRD, CKD-EPI, Lund-Malmö och Lund-Malmö revised.

Delarbete 2  Kön och ålderspecifika konkordanta och diskordanta risker (SIR) för att insjukna i akut respektiv kronisk njursvikt om man har en förstagradssläkting (förälder,syskon) som drabbats av njursjukdom.

Delarbete 3 Analysera risken att drabbas av VTE utifrån njurfunktionsnedsättning i en COX-regressions modell analys.

Delarbete 4 Studie av hur CKD och kardiovaskulära sjukdomar delar samma genetiska predisposition.

Läs Delshads artiklar:
End stage renal disease risk and neighbourhood deprivation: A nationwide cohort study in Sweden

Familial risks of kidney failure in sweden: a nationwide family study

Dels e-post: delshad.akrawi@med.lu.se