Bledar Dakas forskning

Bledar disputerade den 14 februari 2014

Könshormoners effekter på hjärtinfarkt och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar

Bakgrund
Risken för hjärtinfarkt hos kvinnor ökar oförklarligt i samband med att de insjuknar i typ 2 diabetes. Kan skillnader i könshormons nivåer bidra med svar på denna gåta? Vi avser att undersöka könshormoners effekter på hypertoni, glukosmetabolism och endotelfunktion hos både män och kvinnor.

Metod
Projektet omfattar en populatiobaserd kohort från Vara och Skövde (VSC) 2001-2005 (n=2816, ålder 30-74 år) och en prospektiv observationsbaserad kohort från Skara 1992-1994. Skara kohorten (ålder 40-80?) inkluderar både patienter med hypertoni och/eller typ 2 diabetes (n=1149) och en referenspopulation (n=1109). Projektet innefattar en biobank (DNA från helblod) från samtliga deltagare. I VSC har genomförts icke-invasiva undersökningar av hjärta, blodkärl (UCG, pulsvågsanalys, nivåer av endotelin och en polymorphism i eNOSgenen. Testosteron, östrogen och SHBG har analyserats för samtliga deltagare. Morbiditeten och mortaliteten ha undersökts genom data från dödsorsaksregistret och patientregistret.

Förväntat resultat
Vi förväntar oss att hitta en association mellan låga testosteronnivåer och hög risk för diabetes, hypertoni, VKH, CVD och dödlighet i CVD hos män samt att denna association är omvänd hos kvinnor. Detta skulle hjälpa oss att bättre förstå kvinnors höga risk för hjärtinfarkt när de får diabetes. Vi hoppas kunna hitta verktyg för att bättre identifiera och behandla individer med hög risk i ett tidigare skede än vi gör idag samt att möjliggöra utveckling av nya behandlingsmetoder.

Läs Bledars avhandling:Sex hormones and cardiovascular risk in men and women the Skaraborg project
Bledars e-post: bledar.daka@allmed.gu.se