Anna Mobergs forskning

Nedre luftvägsinfektioner är en vanlig orsak till att man söker sin vårdcentral. Det är viktigt att hitta de patienter med lunginflammation eftersom det kan vara en farlig infektion, som till och med kan vara dödlig. Det är också viktigt att inte behandla de med akut bronkit med antibiotika med tanke på den ökande resistensutvecklingen.  I svensk primärvård idag baseras diagnosen oftast på enbart kliniska fynd, ändå är det ett nytillkommet infiltrat på lungröntgen som är ”gold standard” för diagnos. Riktlinjerna för handläggning av lunginflammation skiljer sig åt i olika länder.

I mitt avhandlingsarbete kommer jag att undersöka om det går att skärpa diagnostiken av lunginflammation i primärvården och därmed minska onödig antibiotikaförskrivning.

Första arbetet är genomfört och syftet var att undersöka det diagnostiska värdet av olika kliniska och laboratoriska fynd vid lunginflammation kopplingen mellan läkarens misstankegrad och lungröntgenfynd samt värdet av att använda lungröntgen rutinmässigt när den finns tillgänglig. Här fann vi en stark koppling mellan doktorns misstankegrad och lungröntgenfynd. Resultatet ledde till nästa studie där vi kommer attundersöka om riktat användande av lungröntgen kan skärpa diagnostiken av pneumoni i primärvården och om antibiotikaförbrukningen minskar vid riktad användning av röntgen. Eftersom vi har sett en koppling mellan misstankegrad och lungröntgenfynd är det spännande att ta reda på vad som styr vår misstankegrad, vilket vi också kommer att undersöka.

Studierna baseras på uppgifter från material som samlas in konsekutivt på flera vårdcentraler.

Anna´s e-mail: anna.moberg@liu.se