Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leds av ordförande Carl Johan Östgren. Anna Myleus har rollen som chef for forskarskolan. Lars H Lindholm är adjungerad i ledningsgruppen med ansvar för finansiering samt internationella kontakter och Cecilia Björkelund är adjungerad med ansvar för de nationella kontakterna.

 

Anna Myléus

Umeå universitet
Chef

Carl Johan Östgren

Linköpings universitet
Ordförande

Bledar Daka

Göteborgs universitet
Ledamot

Karin Rådholm

Linköpings universitet
Ledamot

Pär-Daniel Sundvall

Göteborgs universitet
Ledamot

Katarina Hedin

Lunds Universitet
Ledamot

Lars H. Lindholm

Umeå universitet
Internationella kontakter

Cecilia Björkelund

Göteborgs universitet
Nationella kontakter

Cecilia Lenander

Lunds universitet
Ledamot

Elin Lindahl

Umeå universitet
Administratör

 

En referensgrupp med ledamöter som representerar de bidragande universiteten finns också och består i huvudsak av ämnesföreträdare på respektive lärosäte.