Läkartidningen skriver om predoc

Karin Rådholm som är doktorand i forskarskolan sedan höstterminen 2011, har skrivit i Läkartidningen om sin predocperiod i Sydney. Under två månader vistades hon på George Institutet där hon bland annat hann med att färdigställa två manus till sin avhandling.  Läs hela hennes artkel här.

Publicerad 2014-09-20

Läkartidningen publicerar artikel om Nationella forskarskolan

Läkartidningen publicerar onsdag den 16 april en artikel skriven av forskarskolans chef Lars H Lindholm samt en av skolans huvudlärare Stuart Spencer, fast track editor på the Lancet. Läs hela artikeln här.

Publicerad 2014-04-15

Jenny Eckner disputerade den 25 april

Fredag den 25 april försvarade Jenny Eckner sin avvhandling High blood pressure - determinants and risks

Opponent är Lars H Lindholm, Umeå universitet

Disputationen äger rum på Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens Backe
Hus 2, Sal: 2119 med start kl 13.00, Sahlgrenska akademien
Publicerad 2014-04-08

Eva-Britt Norberg disputerade den 11 april

Fredag den 11 april försvarade Eva-Britt Norberg, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi, sin avhandling med titeln Dagliga aktiviteter bland äldre personer med kronisk hjärtsvikt – begränsningar och möjligheter.
Opponent: Maria Larsson-Lund, docent vid institutionen för hälsovetenskap, hälsa och rehabilitering, Luleå tekniska universitet. 
Publicerad 2014-04-01

Prenumerera på innehåll