Artikel i Allmänmedicin om forskarskolans höstmöte

I senaste numret av tidskriften allmänmedicin finns en artikel som beskriver forskarskolans möte i september 2014. Artikeln finns på sidan 52-54.
P
ublicerad 2014-12-16

Eva Melin disputerar

Den 19 december kl 13.00 Försvarar Eva Melin från forskarskolans grupp 1 sin avhandling:Psychosomatic aspects on diabetes and chronic pain. Alexithymia, depression and salivary cortisol. The Affect School and Script Analysis Therapy.

Huvudhandledare: docent Hans Thulesius
Plats: GK-salen BMC, Sölvegatan 19, Lund 
Publicerad 2014-12-01

Storbritannien satsar stora pengar på forskarskola inom allmänmedicin

Universiteten i Bristol, Cambridge, Keele, Manchester, Newcastle, Nottingham, Oxford, Southampton and UCL står bakom den brittiska forskarskolan School for Primary Care Research. Läs mer om SPCR
P
ublicerad 28 november 2014

Artikel i Distriktsläkaren om en lyckad forskningsvistelse

Pär-Daniel Sundvall  skriveri sin artikel i Distriktsläkaren om sin forskningsvistelse i Cairns i Australien, Pär-Daniel har tidigar genomfört en Pre-docvistlese i Southampton. Läs hela hans artikel om Australienvistelsen på sid 11-12 i bilagan.

"Nationella forskarskolan tänker nytt"

Den rubriken hade Carl Johan Östgrens reflexion i Läkartidningen nr 41/2014. Carl Johan skriver där om forskarskolans ambitioner att lyfta den allmänmedicinska forskningen till en högre internationell nivå. Läs hela Carl Johans reflexion här.

Publicerad 2014-10-20

Prenumerera på innehåll