Ina Asklund fick pris för bästa abstract

Ina fick pris på en internationell vetenskaplig kongress arrangerad av Interantional
Continence Sociaty i Montreal Kanada. Bland de 760 abstracten som skickades in delades
sex priser för bästa abstract ut varav Ina Asklund fick ett. Ina är med i forskarskolans
grupp 7 och arbetar även som disktriktsläkare i Krokom utanför Östersund. Grattis Ina!
Läs mer om Inas forskning här.
Publicerad 2015-10-19

Minna Johansson publicerade en viewpoint i the Lancet

Minna Johansson forskar kring screening av bukaortaaneurysm. När hon inte forskar arbetar hon som läkare på Herrestads vårdcentral i Uddevalla. Läs hela hennes artikel i Lancet här.
Publicerad 2015-10-16

Minna Johansson publicerade en kommentar i the Lancet

Minnas kommentar handlar om screening av bukaortaaneurysm. Rubriken är:

Informed choice in screening needs more than information

Artikeln publicerades den 17 februari i the Lancet. Minna forskar vid Sahlgrenska akademien och arbetar som allmänläkare vid Herrestads vårdcentral i Uddevalla. 
Publicerad 2015-03-03

Göran Waller publicerade i British Journal of General Practice

Self-rated health in general practice:
a plea for subjectivity
var rubriken på den editorial som utgavs den 1 mars 2015. Göran forskar vid Umeå universitet och kommer att disputera i höst. Dessutom arbetar han som allmänläkare på Grytnäs hälsocentral i Norbotten. Läs hela artikeln här.
Publicerad 2015-03-03

Tijn Hendrikx disputerar

Tijn Hendrikx,  försvarade sin avhandling med titeln: Upptäck förmaksflimmer, förebygg stroke - upptäckt av förmaksflimmer och andra arytmier med kort intermittent EKG. (Engelsk titel: Catch Atrial Fibrillation, prevent Stroke - Detection of Atrial Fibrillation and other arrhythmias with short intermittent ECG). 27 mars vid Umeå unviersitet. Läs avhandlingen här.
Publicerad 2015-03-03

Prenumerera på innehåll