Beata Borgström Bolmsjö har disputerat

Den 29 april försvarade Beata Borgström Bolmsjö sin avhandling Aspects of treatment and care of nursing home residents - Challenges and possibilitiet. Disputationen startar kl 09.00 på SUS i Malmö i Lilla aulan.

Gunnar Nilsson har disputerat

18 mars disputerade Gunnar Nilsson från Östersund. Titel på hans avhandling är: Ischaemic heart disease – risk assessment, diagnosis, and secondary preventive treatment in primary care, with special reference to the relevance of exercise ECG

Marie Kivi har disputerat

 4 december disputerade Marie Kivi. Marie arbetar kliniskt som psykolog i Göteborg och hennes avhandling handlar om internetbaserad behandling av depressioner i primärvården. 
Publicerad 2015-12-18

Göran Waller disputerar

Den 30 oktober försvarar Göran Waller vid Umeå universitet sin avhandling:

Självskattad hälsa: Från epidemiologi till patientmöte

Disputationen äger rum i Aulan Sunderbyns sjukhus utanför Luleå kl 13.00
Publicerad 2015-10-19

Marine Sturesson disputerar

29 oktober disputerar Marine Sturesson vid Umeå universitet. Titeln på hennes avhandling är:

Primärvårdens arbete med sjukskrivna - patientmötet, bedömningar och samverkan

Disputationen äger rum i Vårdvetarhusets Aula kl 09.00
Publicerad 2015-10-19

Prenumerera på innehåll