Forskningsanslag till Gunnar Nilsson för undersökning med hjärtultraljud i primärvården

Ultraljudsundersökning är en flaskhals i diagnostiken av hjärtsvikt varför behandlingen riskerar att försenas eller sätts in på otillräckligt beslutsunderlag. I ett samarbete med Norge ska undersökning med referensmetoden (hjärtultraljud med standardteknik) och studiemetoden (fickultraljud) utföras på 250 studiepatienter. Fickultraljud utförs av läkare i primärvården medan referensmetoden utförs på kliniskt fysiologiskt laboratorium. Projektet finansieras genom ett anslag på närmare 1 miljon kronor från stiftelsen Vinnova; Innovatörer i vård och omsorg 2016. Gunnar var doktorand  i forskarskolans grupp 2 innan han dipsuterade våren 2016.

Publicerad 2016-10-10

Maria Landén Ludvigsson utsedd till årets fysioterapeut

Stort Grattis till Maria från forskarskolans grupp 2,  som blivit usedd till årets fysioterapeut. Maria är verksam i Östergötland.

Simon Griffin hedersdoktor vid Umeå universitet

Simon Griffin, professor i allmänmedicin vid University of Cambridge, är en internationellt väl etablerad forskare inom diabetes- och primärvårdsforskning. Simon är en av huvudlärarna i Nationella forskarskolan i allmänmedicin och är också delaktig i forskningssamarbetet VIPCAM, som grundades på Västerbottens hälsoundersökningar och som är ett nära samarbete mellan forskare vid Umeå universitet och University of Cambridge​. Simon är en mycket uppskattad lärare. 

Publicerad 2016-05-18

Tijn Hendrikx avhandling blev 2015 års bästa allmänmedicinska avhandling

Tijn Hendrikx avhandling har av SFAMs forskningsråd utsetts till den bästa allmänmedicinska avhandlingen 2015. 
Avhandlingens titel är Catch Atrial Fibrillation, Prevent Stroke - Detection of atrial fibrillation and other arrythmias with short intermittent ECG
Publicerad 2016-05-08
Prenumerera på innehåll