Kursen kvantitativa metoder är sökbar

Nu är det möjligt att söka kursen 

Epidemiologi och statistik för klinisk forskning - webbaserad kurs, 5 hp

Kursen är sökbar tom 21 april. Forskarskolans doktorander har första prioritet vid antagningen. 
Publicerad 20170405

Carl Wikberg har fått pris på European Psychiatric Association

Pristet för bästa bästa vetenskapliga presentation på EPAs decemberkonferens gick till Carl Wikberg i forskarskolans grupp 2. Stort Grattis till Carl som disputerar den 24 mars i Göteborg.
Publicerad 20170315

Moa Wolffs avhandling utsedd till årets bästa

Avhandlingen "Yoga as a treatment for hypertension in primary care. A quantitative and qualitative analysis conducted in Sweden" vann den åtråvärda titeln årets allmänmedicinska avhandling 2016. Moa Wolff är verksam vid Lunds universitet och CPF i Malmö. Moa var doktorand i forskarskolans grupp 4 och hon är numera koordinator i forskarskolan. 

Läs hela avhandlingen här.

NYHETER - Magnus Olofsson har disputerat

7 februari disputerade Magnus Olofsson, titeln på hans avhandling är:

Microbiological Surveillance in Primary Health Care: New Aspects of Antimicrobial Resistance and Molecular Epidemiology in an Ageing Population

Opponent var Hans Fredlund och huvudhandledare  Carl Johan Östgren.

Published 20170127

Aina Lilja har publicerat en artikel

Artikeln har rubriken: Experiences and explanations of mental ill helath in a group of devout Christians from the ethnic majority population in secular Sweden: a qualitative study
Läs hela artikeln
.
Publicerad 2016-11-09

Prenumerera på innehåll