FORTFARANDE MÖJLIGT ATT SÖKA TILL FORSKARSKOLAN

Den tredje gruppen startar i september. Fram till 15  juni finns möjlighet att söka de sista två platserna. Grupp tre startar  med ett internat utanför Umeå den 5-7 september och därefter följer tre webbseminarier under höstterminen. Välkommen med din ansökan!

Publicerad 2011-05-20

ANDRA GRUPPEN DOKTORANDER

Under tre intensiva upptaktsdagar träffades den andra gruppen doktorander för att lära sig mer om att kommunicera sin forskning med omvärlden.

Publicerad 2011-02-10                                                                                                                                                            Foto: Mats Foldevi

Andra antagningen är klar

Tio doktorander har antagits till nationella forskarskolan i allmänmedicin med start vårterminen 2011. De antagna är: Anne Björk, John Dahlström, Christina Johnson, Maria Landén Ludvigsson, Maria Magnil Molinder, (har disputerat),  Gunnar Nilsson, Magnus Olofsson, Eva Thorell, Göran Waller och Carl Wikberg.

Publicerad 2010-12-20

Första gruppen doktorander

Antagna forskarstuderande

Här ovan ser du den första gruppen forskarstuderande: Andy Maun, Bledar Daka, Pär Jennersjö, Mikael Lilja, Malin Sjöström, Kristian Gjessing, Margareta Hellgren, Eva Melin, Elzbieta Kaszuba och Jenny Eckner.

Vi erbjuder nya och avancerade forskarkurser, internationella seminarier och work-shops, samt ger dig möjligheter att utveckla nationella och internationella forskarnätverk i allmänmedicin. Du kommer att få bred kunskap om den allmänmedicinska forskningens bakgrund, förutsättningar och möjligheter, samt introduceras i såväl nydanade som väletablerade forskningsmetoder. Du kommer lära dig att

  • planera och genomföra forskningsprojekt
  • samarbeta inom forskning
  • kommunicera dina forskningsresultat
  • utveckla internationellt samarbete
  • använda modern teknik för kommunikation

För att läsa mer om vår målsättning med Nationella forskarskolan i allmänmedicin kan du läsa vår presentation.

Publicerad 2010-09-20

Prenumerera på innehåll