Cecilia Lenander har disputerat

Den femte maj försvarade Cecilia Lenander sin avhandling Interventions to improve medication use in elderly primary care patients.Disputationen ägde rum  i Malmö.