Anne Björk disputerade

Den 4 maj försvarade Anne Björk sin avhandling "Aspects of Vitamin D - Prevalece of deficiency and impact om musculoskeletal parameters". Disputationen ägde rum i Uppsala. 
Publicerad 20170420