Kursen kvantitativa metoder är sökbar

Nu är det möjligt att söka kursen 

Epidemiologi och statistik för klinisk forskning - webbaserad kurs, 5 hp

Kursen är sökbar tom 21 april. Forskarskolans doktorander har första prioritet vid antagningen. 
Publicerad 20170405