Carl Wikberg har fått pris på European Psychiatric Association

Pristet för bästa bästa vetenskapliga presentation på EPAs decemberkonferens gick till Carl Wikberg i forskarskolans grupp 2. Stort Grattis till Carl som disputerar den 24 mars i Göteborg.
Publicerad 20170315