VECKANS DOKTORANDER

Karin Rystedt

Karin Rystedt

Karin forskar om antibiotikaförskrivning i samband med luftvägsinfektioner.

Tobias Andersson

Tobias Andersson

Tobias forskningsområde är diabetes och högt blodtryck. Han hoppas att hans forskning skall leda till utökade kunskaper om mortalitet vid diabetes och hur denna har förändrats då multifaktoriell behandling blivit vanligare.

Helena Ödesjö

Helena Ödesjö

Helenas forskning handlar om vilka effekter målrelaterad ersättning på registreringsbeteende och medicinskt utfall i primärvården har

Anna-Karin Norlins forskning

Anna-Karin Norlins forskning

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en vanlig sjukdom inom primärvården med stor påverkan på patienternas vardagsliv och livskvalitet. Med sin forskning önskar Anna-Karin bidra till en bättre förståelse för IBS samt till ett framtida bättre omhändertagande av dessa patienter i primärvården