Kursutbud

Här presenteras de forskarkurser som ges inom Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Kursen vetenskaplig kommunikation är den enda kursen som är obligatorisk för forskarskolans doktorander. Kursen startar i och med upptaktsinternatet som hålls varje höst. Därefter följer 7 webseminarium där ett par av kurstillfällena behöver föreberedas med eget arbete. Kursen examineras i samband med internatet som äger rum i samband med att kommande grupp antas. Övriga kurser ges när efterfrågan är tillräckligt stor. Forskarskolan står kostanden för resa och logi i samband med kurser de tre första åren, dock ej om doktoranden hinner disputera innan dess. 

Introduktionskurs    Vetenskaplig kommunikation, 4,5 hp
seminarieserie år 1 Kursen är registrerad som en forskarkurs på
  medicinska fakulteten, Umeå Universitet
   

Metodkurser  

      

Kvantitativ forskningsmetodik, (Epidemiologi 
och statistik,)  5 hp

Start ht 2020

 

Övriga kurser

 

Screening och prevention 

Schema Screening och prevention i primärvård

Foto: Mats Foldevi