Genomförda disputationer

Dessa personer har disputerat

Anna Holst, läkare, Göteborgs universitet, 2019

Christina Johnson, sköterska, Linköpings universitet, Med Lic 2019

Emma Nyström, läkare, Umeå universitet 2019

Maria Borland, fysioterapeut, Göteborgs universitet 2018

Minna Johansson, läkare, Göteborgs universitet 2018

Mialinn Arvidsson Lindvall, fysioterapeut, Örebro universitet 2018

Delshad Akrawi, läkare, Lunds universitet 2018

Miriam Pikkemaat, läkare, Lunds universitet 2018

Sigrid Salomonsson, psykolog, Karolinska Institutet 2018

Elzbieta Kaszuba, läkare, Lunds universitet 2018

Mia Tyrstrup, läkare, Lunds universitet 2017

Cecilia Lenander, apotekare, Lunds universitet 2017

Carina Wennerholm, sjuksköterska, Linköpings universitet 2017

Anne Björk, läkare,  Uppsala universietet 2017

Carl Wikberg, sköterska, Göteborgs universitet 2017

Magnus Olofsson, läkare, Linköpings universitet 2017

Nasser Ahmadi, läkare, Göteborgs universitet 2016

Moa Wolff, läkare,  Lunds universitet 2016

Maria Landén Ludvigsson, fysioterapeut, Linköpings universitet 2016

Beata Borgström Bolmsjö, läkare, Lunds universitet 2016

Anette Lundqvist, barnmorska,  Umeå univeristet 2016

Per E:son Jennersjö, läkare, Linköpings universitet 2016

Gunnar Nilsson, läkare,  Umeå universitet 2016

Marie Kivi, psykolog,  Göteborgs universitet 2015

Göran Waller, läkare,  Umeå universitet 2015

Marine Sturesson, arbetsterapeut,  Umeå universitet 2015

Karin Rådholm, läkare,  Linköpings universitet 2015

Tijn Hendrikx, läkare, Umeå universitet 2015

Andy Maun, läkare,  Göteborgs universitet 2015

Eva Melin, läkare,  Lunds universitet 2014

Pär-Daniel Sundvall, läkare,  Göteborgs universitet 2014

Jenny Eckner, läkare, Göteborgs universitet 2014

Thorbjörn Lundberg, läkare,  Umeå universitet 2014

Eva-Britt Norberg, arbetsterapeut,  Umeå universitet 2014

Margareta Hellgren, läkare, Göteborgs universitet 2014

Helena Hörder, fysioterapeut, Göteborgs universitet 2014

Bledar Daka, läkare,  Göteborgs universitet 2014

Malin Sjöström, läkare, Umeå universitet 2014

Kaveh Pourhamidi, läkare, Umeå universitet 2013

Eva Thorell, läkare, Uppsala universitet 2013

Lena Jutterström, sköterska, Umeå universitet 2013

Maria Magnil, läkare,  Göteborgs universitet 2012

Mikael Lilja, läkare,  Umeå universitet 2011