Christina Johnsons licentiatavhandling

Christina har försvarat sin Licentiatiavhanidng som handlar om telefonrådgivning