Så här ansöker du till Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Ansökningsperioden pågår fram till 15 september

 

Allmän information om antagning

Krav för intagning
Du bör vara antagen för utbildning på forskarnivå inom ämnet medicinsk vetenskap med ämnesinriktningen Allmänmedicin och ha ett kliniskt inriktat forskningsprogram. I första hand antas forskarstuderande som ännu ej passerat mittseminariet. I andra hand de forskarstuderande som passerat mittseminariet och i tredje hand de studerande som står i begrepp att antas som forskarstuderande.

Innehåll i ansökan
  1. Ett brev (ca en A4 sida) med motivering varför du vill gå forskarskolan
  2. Ett kortfattat CV (2 sidor)
  3. Kopia av intyg om antagning för utbildning på forskarnivå
  4. Individuell studieplan (doktorandplan)
  5. Projektplan (högst 8 sidor)
Ansökningstid
Ansökan ska vara kursadministrationen för forskarskolan tillhanda senast den 15 september 2019

 

Ansökan skickas per e-post till maria.bostrom@umu.se

Bedömning av din ansökan
Alla ansökningar bedöms och prioriteras av forskarskolans ledningsgrupp som därefter fattar beslut om vilka sökande som ska antas.

Foto: Mats Foldevi