Så här ansöker du till Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Ansökningsperioden pågår from 1 maj tom 31 augusti 2020

Krav för antagning
Du bör vara antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet medicinsk vetenskap, gärna med ämnesinriktningen Allmänmedicin, och ha ett allmänmedicinskt inriktat forskningsprogram. I första hand antas forskarstuderande som ännu ej passerat mittseminariet (halvtidsseminariet). I andra hand de forskarstuderande som passerat mittseminariet och i tredje hand de studerande som står i begrepp att antas som forskarstuderande.

Innehåll i ansökan
  1. Ett brev (ca en A4 sida) med motivering varför du vill gå forskarskolan
  2. Ett kortfattat CV (2 sidor)
  3. Kopia av intyg om antagning för utbildning på forskarnivå
  4. Individuell studieplan (doktorandplan)
  5. Projektplan (högst 8 sidor)
Ansökningstid
Ansökan skickas per e-post till maria.bostrom@umu.se
Dokumenten i ansökan döps efter principen förnamn efternamn dokumenttyp.
 

Bedömning av din ansökan
Alla ansökningar bedöms och prioriteras av forskarskolans Ledningsgrupp som därefter fattar beslut om vilka sökande som ska antas.