Så här ansöker du till Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Ansökningsperioden pågår from 15 maj tom 15 september 2021

Krav för antagning
Du bör vara antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet medicinsk vetenskap, gärna med ämnesinriktningen Allmänmedicin, och ha ett allmänmedicinskt inriktat forskningsprogram. I första hand antas forskarstuderande som ännu ej passerat mittseminariet (halvtidsseminariet). I andra hand de forskarstuderande som passerat mittseminariet och i tredje hand de studerande som står i begrepp att antas som forskarstuderande.

Innehåll i ansökan
  1. Försättsblad (Ansökan till NFS försättsblad)
  2. Ett brev (ca en A4 sida) med motivering varför du vill gå forskarskolan
  3. Ett kortfattat CV (max 2 sidor)
  4. Projektplan, högst 8 sidor  (svenska eller engelska spelar ingen roll)
  5. Individuell studieplan (doktorandplan)
  6. Kopia av intyg om antagning för utbildning på forskarnivå
Ansökningstid
Ansökan skickas per e-post till maria.bostrom@umu.se
Dokumenten i ansökan döps efter principen förnamn efternamn dokumenttyp.
 

Bedömning av din ansökan
Alla ansökningar bedöms och prioriteras av forskarskolans Ledningsgrupp som därefter fattar beslut om vilka sökande som ska antas.